TIP OS HER - presse@midtlandet.dk
søndag 14. juli 2024
ForsideRegionaltSønderjyske Motorvej får ny asfalt ved Kliplev

Sønderjyske Motorvej får ny asfalt ved Kliplev

-

Fra søndag den 12. maj og cirka otte uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på Sønderjyske Motorvej ved Kliplev. Arbejdet vil primært blive udført i aften- og nattetimerne for at genere trafikken mindst muligt.

Sådan foregår arbejdet

Først bliver den gamle belægning affræset, så man kan reparere den underliggende belægning. Derefter bliver der udlagt ny og mere klimavenlig asfalt og påført nye vejstriber.

Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.

Information til trafikanterne

Arbejdet vil blive udført i tre etaper som aften- og natarbejde primært mellem klokken 17.00 og 06.00.

I første etape vil der blive arbejdet på vejbanerne i sydgående retning mellem Motorvejskryds Kliplev og frakørsel 75 Bov. Motorvejskryds Kliplev er dér, hvor Sønderjyske Motorvej krydser Sønderborgmotorvejen.

Under arbejdet bliver den sydgående trafik ledt over i nordgående spor med ét farbart spor i hver retning, og frakørselsrampen i sydgående retning ved frakørsel 74 Kruså bliver spærret. Frakørselsrampen i sydgående retning ved frakørsel 75 Bov vil også i perioder være spærret, mens rasteplads Oksekær V kommer til at være spærret hele døgnet i arbejdsperioden.

Arbejdet i anden etape begynder søndag den 9. juni og kommer til at foregå på vejbanerne i nordgående retning mellem tilkørsel 75 Bov og Motorvejskryds Kliplev. Ligesom på de øvrige etaper vil arbejdet primært blive udført mellem klokken 17.00 og 06.00 med undtagelse af én enkelt dag, hvor det vil være nødvendigt også at holde strækningen afspærret i dagtimerne.

Når der bliver arbejdet på strækningen, vil den nordgående trafik blive ledt over i sydgående spor med ét farbart spor i begge retninger, mens tilkørselsrampen i nordgående retning ved tilkørsel 74 Kruså vil være spærret i arbejdsperioderne. Tilkørselsrampen i nordgående retning ved tilkørsel 75 Bov vil periodevis være spærret, og Rasteplads Oksekær Ø vil være spærret hele døgnet i arbejdsperioden.

Den tredje og sidste etape af asfaltarbejdet begynder tirsdag den 25. juni og kommer til at foregå i Motorvejskryds Kliplev samt til- og frakørsel 73 Kliplev i nordgående retning. Under arbejdet vil frakørselsrampen fra Sønderjyske Motorvej i nordgående retning til Sønderborgmotorvejen være spærret, og det samme vil være tilfældet for tilkørselsrampen fra Sønderborgmotorvejen til Sønderjyske Motorvej i nordgående retning. Ramperne i nordgående retning ved til- og frakørsel Kliplev vil ligeledes være spærret i arbejdsperioderne.

Ved spærring af ramperne vil der være skiltet med omkørsel.

Åbent for trafik i dagtimerne

I dagtimerne mellem kl. 06.00 og klokken 17.00, hvor der ikke arbejdes på strækningen, vil alle ramper være åben for normal trafik, dog med undtagelse af en enkelt dag under anden etape, hvor det er nødvendigt at opretholde afspærringen i dagtimerne.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet kan medføre for trafikanterne.

På Vejdirektoratets trafikkort kan man altid holde sig opdateret om den aktuelle situation på statsvejene og få viden om restriktioner for trafikken, konkrete vejarbejder og øvrige trafikmeldinger.

Læs mere på Trafikinfo.dk

Pressemeddelelse fra Vejdirektoratet

Annonce