TIP OS HER - presse@midtlandet.dk
lørdag 13. juli 2024
ForsideKommunaltOplysninger i redegørelse skal vurderes på ny

Oplysninger i redegørelse skal vurderes på ny

-

En enig kommunalbestyrelse vil have ny vurdering af, hvor meget der er fortroligt i redegørelse om Louiseskolen.

18 stemte for og 13 stemte imod, da kommunalbestyrelsen i aftes drøftede redegørelsen vedrørende den tidligere leder på Louiseskolen.
Redegørelsen omhandler forvaltningens håndtering af afskedigelsen af en tidligere skoleleder samt den efterfølgende dialog med politiet.
I redegørelsen er der også en række opmærksomhedspunkter, som et flertal i kommunalbestyrelsen anbefaler at arbejde videre med. Opmærksomhedspunkterne er blandt andet kommunikation, ledelse og hvordan der fremadrettet kan laves en bedre økonomiopfølgning og ske en udbredelse af kedskabet til whistleblowerordningen, som alle medarbejdere anonymt kan benytte sig af.

“Jeg værdsætter den gode drøftelse, vi har haft omkring redegørelsen. For mig er det afgørende, at vi kigger fremad og er med til at sikre, at vores medarbejdere trives og føler sig trygge i deres arbejdsmiljø. Redegørelsen kommer med en række opmærksomhedspunkter, som jeg synes er et godt grundlag for at sikre, at lignende situationer undgås i fremtiden” siger Mads Skau.

Meget i både redegørelsen og de mere end 700 siders bilag kan ikke offentliggøres på grund af personfølsomme oplysninger, GDPR og lovgivningsmæssige hensyn, men et enigt kommunalbestyrelsen ønsker, at der tages en ny vurdering af, hvad der kan offentliggøres.
”Vi har hele tiden ønsket mest mulig åbenhed i forbindelse med redegørelsen, og det ønsker vi fortsat. Derfor har en enig kommunalbestyrelse også besluttet, at vi skal have en ny vurdering af, hvad der kan lægges frem”, siger borgmester Mads Skau.
Et flertal i kommunalbestyrelsen anbefaler også, at Økonomiudvalget træffer beslutning om at der sker en politianmeldelse for brud på tavshedspligten, da redegørelsen og bilag, som er behandlet på lukkede møder, er lækket til pressen i sidste uge.
Imod denne beslutning stemte Enhedslistens repræsentant, der ikke mener, at en politianmeldelse vil medføre dom.

Pressemeddelelse Haderslev Kommune

Annonce