TIP OS HER - presse@midtlandet.dk
søndag 14. juli 2024
ForsideKommunaltDIF og DGI: Stigning i medlemstallet i Haderslev Kommune

DIF og DGI: Stigning i medlemstallet i Haderslev Kommune

-

Idrætsforeningerne i Haderslev Kommune gik frem med 478 medlemmer i 2023. På landsplan slår foreningernes samlede medlemstal rekord igen.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI kunne sidste år præsentere et historisk højt medlemstal i landets idrætsforeninger, og nu kan de to organisationer igen melde om fremgang.

Den nye opgørelse af medlemstallene for 2023 viser nemlig, at foreningerne i DIF og DGI har fået yderligere 85.261 medlemmer. Dermed er det samlede medlemstal oppe på 2.424.915.

Også i Haderslev Kommune var der i 2023 tilgang i idrætsforeningerne. Stigningen lyder her på 478 flere medlemmer, så der nu tilsammen er 25.407 medlemmer i kommunens idrætsforeninger.

”I Haderslev Kommune vægter vi både dialog og rammebetingelser for foreningslivet. Vi er reelt optaget af de fællesskaber, som et mangfoldigt kultur, fritids- og idrætsliv formår at skabe og både det politiske udvalg, forvaltning og institutioner arbejder målrettet med at understøtte gode og udviklende rammevilkår for foreningslivet. Derfor glæder det mig også særligt meget, at vi igen ser en vækst i fællesskaberne og dermed sådan at endnu flere af vore borgere møder hinanden på kryds og tværs i foreningslivet”, siger udvalgsformand for Kultur og Fritid i Haderslev Kommune Kjeld Thrane.

Gode tilbud og vigtige frivillige 
I 2019 var der for første gang over 2,3 millioner medlemmer i idrætsforeningerne under DIF og DGI på landsplan. Under corona knækkede kurven for en stund, men efter pandemien gik det fremad igen, og nu er tallet altså for første gang over 2,4 millioner medlemmer.       

”Det er glædeligt, at flere har fundet vej ind i Haderslev Kommunes aktive foreningsliv. De seneste år har vi haft fokus på initiativer til at skabe stærke fællesskaber for særligt børn og unge målgruppen, bl.a. med forskellige puljer til at understøtte fællesskab og netværk på tværs af unge. Medlemstallene viser en positiv fremgang i netop de målgrupper og det glæder vi os naturligvis over,” siger DGI Sønderjyllands formand Hanne Lene Haugaard.

Også hos DIF og formand Hans Natorp er der glæde over den nationale udvikling i medlemstallene:   

”Vi er selvsagt stolte over udviklingen og den nye rekord. De mange gode tilbud i idrætsforeninger appellerer bredt, og vi må igen bare kippe med hatten og sende en særlig tak til de mange frivillige. Det er dem, der får det hele til at glide ude i foreningerne,” siger Hans Natorp.              

Fælles idrætsvision har gjort en forskel
Siden 2015 har DIF og DGI arbejdet sammen om ’Bevæg dig for livet-visionen’ med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden. Målet er at få flest mulige borgere til at bevæge sig, og visionen er at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation.

I de første år af visionsarbejdet blev der udviklet og implementeret en lang række indsatser og nye idrætskoncepter. Mange af dem bidrager til den samlede medlemsvækst i idrætsforeningerne og er nu så forankrede, at de vil leve videre efter 2024, når den oprindelige visionsperiode i ’Bevæg dig for livet’ udløber.

Den fælles interesse i DIF og DGI er at få endnu flere aktive borgere og medlemmer i idrætsfællesskaberne. Derfor vil de to organisationer fortsætte samarbejdet i ’Bevæg dig for livet’ i de kommende år på udvalgte områder og sætte endnu mere fokus på vigtigheden af frivillighed i idrætsforeningerne.

Fakta om medlemstallene:
Det samlede medlemstal for DIF og DGI er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlemmer af begge organisationer. Tallet er for kalenderåret 2023, og et aktivitetsmedlem tæller med i statistikken, når der er tale om et medlemskab i mindst tre måneder af året.

Det er muligt at dykke ned i tallene for de to organisationer på henholdsvis www.dif.dk/medlemstal og www.dgi.dk/medlemstal

Landsdækkende medlemstal for 2023 (udvikling fra 2022 i parentes):
Samlede unikke medlemmer på tværs af DIF og DGI 2.424.915 (+85.261)
Danmarks Idrætsforbund (DIF): 2.076.213 (+ 59.953)
DGI: 1.867.765 (+ 96.119)
Om Bevæg dig for livet 
Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. En ambitiøs vision, som DIF og DGI arbejder for at indfri med støtte fra TrygFonden og Nordea-fonden fra 2015 til 2025. ’Bevæg dig for livet’ er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie, og siden starten er der blandt andet udviklet et hav af idrætskoncepter, tilbudt rådgivning og gennemført kampagner samt events som Royal Run. Derudover er der indgået aftaler med en lang række visionskommuner, som har forpligtet sig til at arbejde målrettet med visionen.

Annonce